logo

Servicii

 

1. Prima inscriere in CF – apartament : – reprezinta operatiunea prin care unui apartament (U.I) i se acorda numar cadastral si i se deschide si o carte funciara.

2. Prima inscriere in CF – teren intravilan / extravilan : – reprezinta operatiunea prin care unui teren situat in intravilanul / extravilanul unei localitati  i se acorda numar cadastral si i se deschide si o carte funciara.

3. Prima inscrie in CF – constructie noua : – reprezinta operatiunea prin care o constructie noua se intabuleaza (se inscrie in Cartea Funciara).Conditia necesara ca aceasta constructie sa poata fi intabulata, este ca, terenul pe care se afla, sa fie  inscris in Cartea Funciara, anterior efectuarii acestei operatiuni de inscriere a constructiei noi.

4. Actualizare N.C. : – reprezinta operatiunea prin care un imobil inscris in cartea funciara, sufera modificari ulterioare in datele sale tehnice (ex.-schimbarea adresei postale), motiv pentru care acesta trebuie actualizat cu noile informatii.

De regula, actualizarile numerelor cadastrale sunt de 2 tipuri:

  • actualizari ale datelor tehnice
  •  actualizari cu relevee.

5. Rectificari : – reprezinta operatiunea prin care documentatiile cadastrale se rectifica ca urmare a constatarii unor neconcordante intre situatia reala a imobilului si documentele cadastrale sau juridice.

Aceste documentatii de rectificare pot fi:

  • de rectificare limita cadastrala;
  • de rectificare limita cadastrala si suprafata;
  • de indreptare eroare materiala.

6. Dezmembrari terenuri : – reprezinta operatiunea prin care un teren caruia i-a fost atribuit un numar cadastral si a fost  inscris in cartea funciara, se doreste a fi impartit ( dezmembrat, lotizat, parcelat ) in mai multe parti.

7. Dezmembrari apartamente (U.I.) : – reprezinta operatiunea prin intermediul careia, un apartament sau spatiu comercial poate fi dezmembrat in mai multe spatii individuale, spatii ce vor primi numere cadastrale distincte.Aceasta operatiune presupune ca imobilul initial, supus dezmembrarii, sa aiba un numar cadastral si sa fie inscris si in cartea funciara.Ulterior acestei operatiuni, se va intocmi actul autentic de dezmembrare in vederea inscrierii in carti funciare distincte.

8. Apartamentare – dezmembrare constructie : – reprezinta operatiunea prin care o constructie de tip condominiu, alcatuita din mai multe apartamente, boxe, parcari( U.I ) este dezmembrata, astfel incat, fiecare unitate individuala sa primeasca un numar cadastral unic,urmand ca pe cale notariala sa se intocmeasca actul autentic de dezmembrare necesar in vederea deschiderii si inscrierii in carti funciare distincte a unitatilor individuale respective.

9. Alipiri terenuri : – reprezinta operatiunea prin care 2 sau mai multe terenuri invecinate ce detin numere cadastrale si sunt inscrise in cartea funciara, se doreste a fi alipite intr-un singur lot.In urma acestei operatiuni, numerele cadastrale vechi vechi se vor sista si se va acorda un singur numar cadastral lotului nou rezultat.

10. Alipiri apartamente (U.I) : – reprezinta operatiunea prin care 2 sau mai multe unitati individuale (apartamente, boxe, parcari) pot fi alipite, astfel incat sa formeze o singura unitate locativa.Pentru indeplinirea acestei operatiuni este necesar ca imobilele ce se doresc a fi alipite, sa aiba numere cadastrale alocate si sa fie inscrise in cartea funciara.Ulterior alipirii si acordarii numarului cadastral unitatii individuale nou rezultate, se intocmeste actul de alipire de catre un notar public si este inscris in cartea funciara.Numerele cadastrale si cartile funciare vechi se vor sista.

11. Trasari / intarusari terenuri : – reprezinta operatiunea prin care limita cadastrala a unui imobil este materializata pe teren.

Mesaj Rediretionare

Constructie (noua)

Prima inscriere in cartea funciara a unei constructii noi (sau intabularea constructiei)  reprezinta operatiunea prin care o constructie noua se intabuleaza (se inscrie in Cartea Funciara).Conditia necesara ca aceasta constructie sa poata fi intabulata, este ca, terenul pe care se afla, sa fie  inscris in Cartea Funciara, anterior efectuarii acestei operatiuni de inscriere a constructiei …

View page »

info cadastru apartament

Reprezinta operatiunea de atribuire numar cadastral si intabulare (inscriere in cartea funciara) pentru un apartament (garsoniera, 2, 3, 4 sau mai multe camere) situat intr-un imobil vechi (bloc). Acte necesare Pentru efectuarea operatiunii mai sus mentionate documentele necesare sunt urmatoarele: Copii legalizate acte de proprietate (contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, titlu …

View page »

info extravilan

Acte necesare Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan presupune urmatoarele : 1. Avizul A.N.I.F. (Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare) Avizul A.N.I.F. este obtinut de catre proprietar in baza unui dosar intocmit (in dublu exemplar) de societatea noastra . Dosarul trebuie sa contina : Certificat de urbanism Extras …

View page »

info intravilan

Acte necesare Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan, aprobate prin PUG si PUZ presupune urmatoarele : ONORARIU : 649ron 1. Avizul A.N.I.F. (Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare) Avizul A.N.I.F. este obtinut  in baza unui dosar intocmit  de societatea noastra . Dosarul trebuie sa contina : Certificat de …

View page »

Teren intravilan / extravilan

Operatiunea de prima inscriere a unui teren situat in intravilanul / extravilanul unei localitati, cu sau fara constructii vechi, este operatiunea prin care acestui teren i se acorda numar cadastral si i se deschide si o carte funciara.   Acte necesare: Titlu de proprietate – copie legalizata Ordinul prefectului – copie legalizata Contract de vanzare-cumparare …

View page »

Terenuri

Este operatiunea prin care un teren cu/fara constructii este impartit in mai multe loturi. Aceasta operatiune se efectueaza in cazul in care proprietarul/proprietarii doresc sa iasa din indiviziune sau doreste instrainarea unei parti din respectivul imobil. Se poate realiza doar in cazul in care imobilul are numar cadastral si a fost intabulat in cartea funciara. …

View page »

Terenuri

      Cazul 1 – Terenuri cu constructii Conditii tehnice: imobilele ce se doresc a fi alipite trebuie sa se alinieze perfect, in caz contrar fiind necesara o documentatie cadastrala de rectificare limita. Acte necesare: Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru ficare imobil ce se doreste a fi …

View page »

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>